Postawienie domu to nie tylko szereg zadań związanych z budownictwem. Na pierwszym miejscu należy postawić sprawy formalne bez których nie możemy zacząć budowy. Najważniejszym krokiem przed zaplanowaniem wszystkich prac jest złożenie odpowiednich dokumentów potrzebnych do wybudowania domu :

- projekt – należy go złożyć w 4 egzemplarzach wraz z zaświadczeniem które potwierdza, że autorzy projektu należą do regionalnych izb branżowych

- wypis – z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa sytuacyjno- wysokościowa – wykonuje ją odpowiednia do tego osoba – geodeta

- mapa ewidencyjna działki w skali 1:000. Uzyskamy ją w wydziale geodezji danego miasta

- raport – określa on warunki techniczne jak i koszty dostawy mediów

- oświadczenie – musi ono potwierdzać prawa do użytkowania działki budowlanej

Wydział architektury i budownictwa starostwa powiatowego po otrzymaniu wszystkich tych dokumentów w ciągu 21 dni wydaje pozwolenie na rozpoczęcie budowy. Istnieją jednak przypadki gdzie warunki pod zabudowę nie nadają się do jakichkolwiek działań –

- działka budowlana znajduje się na stromej skarpie

- działka budowlana znajduje się na zboczu

Należy wtedy dostarczyć dodatkowe ekspertyzy geologiczne które wykażą jakie należy podjąć działa aby zabezpieczyć teren.

Następnym krokiem jest zadbanie o ogrodzenie budowy:

- wysokość – nie większa niż 1,5m

- odległość – nie mniejsza niż 1/10 budynku

Warto również pamiętać o wyznaczeniu miejsca na składowanie materiałów budowlanych oraz o wycięciu drzew i krzewów które znajdują się na terenie budowy.

Po załatwieniu tych wszystkich formalności można przystąpić do działania.