Coraz częściej i coraz głośniej mówi się o konieczności rezygnacji z opalania materiałami oraz paliwami o dużej ilości zanieczyszczeń. Zalicza się tu szczególnie węgiel niskiej jakości, a szczególnie śmieciami i innymi odpadami. To one szczególnie przyczyniają się do zwiększonej ilości problemów zdrowotnych wśród ludności cywilnej, jak i wpływają na warunki w mieście oraz wspólne samopoczucie. Ekologia w tym zakresie w ostatnich latach znacząco zyskała na znaczeniu. Dużą w tym rolę mają i same miasta, które zdały sobie sprawę, że ilość zanieczyszczeń w ich obrębie osiągnęły niebezpieczny poziom. Jakość powietrza okazuje się wyjątkowo ważną kwestią głównie, dlatego że wiąże się bezpośrednio ze stanem zdrowia. Negatywne skutki to między innymi problemy związane z astmą, uczuleniami i szeregiem innych dolegliwości. Niezbędne staje się więc zaproponowanie bardziej ekologicznego i przystępnego paliwa. Jest nim brykiet we Wrocławiu zapewniający doskonałe warunki podczas spalania, co wiąże się z niską ilością popiołu. Taka niska ilość odpadów to niewątpliwa zaleta, tym bardziej, że często istnieje problem, co zrobić z popiołem.

Sama forma brykietu jest jego ważną zaletą. W większości przypadków mamy do czynienia z dobrze sprasowana kostką. Dzięki wykorzystaniu wysokiego ciśnienia podczas procesu prasowania, taka kostka pozostaje w całości i nie rozpada się w dłoniach. Pozwala to na ich przechowywanie i bezpieczne składowanie, które wiąże się jednocześnie z zachowaniem czystości. Dotyczy to nie tylko pomieszczenia, również i pracownika, lub osoby, która będzie obsługiwała piec. Ekologiczny charakter tego materiału to również materiał, z którego powstał. Wykorzystuje się tu trociny pochodzące z drzew liściastych oraz iglastych. Istotny fakt, to również to, że w procesie ich łączenia nie wykorzystuje się klejów i innych substancji szkodliwych. Podczas spalania mają one tendencję do wytwarzania szkodliwych związków, których jest brak w przypadku tego brykietu. Dzięki temu całość zachowuje swoją ekologiczną naturę i właściwości. Miasta doceniają takie paliwa, podobnie jak kotły i piece, w których można je bezpiecznie oraz ekologicznie spalić. W wielu przypadkach są nawet prowadzone specjalne akcje związane z dopłatami do wymiany pieców. Dopłaty mają rozmaity charakter i osiągają różnorodną wysokość. Jednak dzięki temu dają nadzieję na lepsze warunki dla mieszkańców kolejnych miast. To z kolei będzie miało swoje przełożenie na kwestie ich zdrowia.