Miejsca, w którym przebywa jednorazowa bardzo dużo ludzi, takie jak na przykład szpitale, biurowce czy teatry muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa. Dotyczą one nie tylko ilości drzwi ewakuacyjnych, ale również stanu poszczególnych instalacji. Jest to, bowiem ten element, od którego może zależeć między innymi to czy korzystanie w wielu pomieszczeniach jednocześnie na przykład z instalacji elektrycznej jest w pełni bezpieczne, czy też konieczne jest podjęcie określonych środków bezpieczeństwa. Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadza się pomiary elektryczne, na podstawie, których można na przykład określić czy stan instalacji jest dobry, czy też raczej konieczna jest jej wymiana. Firmy zajmujące się pomiarami elektrycznymi w Warszawie muszą się skupić nie tylko na właściwym odczycie poszczególnych danych, ale również na wszelkich innych szczegółach, które zostaną niezauważone przez urządzenie pomiarowe. Bardzo często to od obserwacji dokonanych w miejscu dokonania pomiaru, zależy to, jakie są ostateczne zalecenia, jakie naprawy należy wykonać czy jaka jest ogólna ocena całej instalacji. Specjaliści przeprowadzający pomiary wiedzą bardzo dobrze, że wysokość napięcia elektrycznego to tylko jeden z wielu aspektów, który wpływa na to, jakie są ostateczne wnioski. Muszą oni zwrócić również uwagę na system zabezpieczeń stosowanych w instalacji, ale również na to, czy można się do niej dostać bez żadnego problemu czy też jest bardzo dobrze chroniona przed nadmierną ingerencją z zewnątrz.